PöU pesis jatkaa tähtiseurana!

Pöytyän Urheilijoiden pesäpallojaosto jatkaa Olympiakomitean lasten ja nuorten tähtiseurana ainoana Varsinais-Suomalaisena pesäpalloseurana.

"Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti.

Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella."


PöU pesiksen Tähtiseura-auditointi suoritettiin 16.12. PPL:n Mika Mikolan ja Tommi Lindroosin toimesta.